ออกร้านหยอยที่งานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์นี้สามาราถเจอหยอยได้ที่งานเกษตรอีสานใต้ ณ หมาวิทยาลัยอุบลราชธานี บูทหมายเลข F28 ซอยข้างเวทีกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *